Firetide HotClient 2100 Indoor CPE

Thiết bị HotPoint 2100 CPE trong nhà kết nối tới các thiết bị truy cập ngoài trời để cung cấp khả năng mở rộng vùng phủ.
•    Hoạt động đồng thời với môi trường trong nhà và ngoài trời
•    Truy cập với hệ thống mesh hoặc không.
•    Triển khai linh hoạt
•    Quản lí hệ thống với Mesh và Access.
•    Hiệu suất và Bảo mật tối ưu.
•    Công suất 400mW.
•    Chứng thực bảo mật WEP và WPA2.
•    Hỗ trợ 16 SSIDs
•    Tích hợp QoS công nghiệp.Sản phẩm khác

Mitel Distribution