Firetide HotPoint 4100 Indoor Access Point

HotPoint 4100 là thiết bị truy cập trong nhà, giảo tiếp 802.11 b/g. Một băng tần, hỗ trợ 35 UTP. Điều khiển công suất phát. Hỗ trợ 32 users truy cập đồng thời.  Bao gồm dây nguồn AC.
•    Node mesh Firetide và thiết bị điểm truy cập có thể hoạt động lẫn nhau cho phép hệ thống tích hợp và tối ưu hóa RF cho cả đường trục Mesh cũng như truy cập WiFI.
•    Điểm truy cập HotPoint có thể kết nối trực tiếp tới hạ tầng có dây sẵn có nhằm loại bỏ sự cần thiết phải cài đặt một mesh node trong khu vực.
•    Thiết bị HotPoint 4100/4200 có thể tích hợp dễ dàng với các hệ thống mạng doanh nghiệp hoạt động ở L2/L3.
•    Tại bất cứ kết nối trực tiếp của hệ thống mesh không dây Firetide hay hạ tầng có dây, thiết bị hotpoint điểm truy cập có thể tích hợp hoàn toàn và quản lí bởi phần mềm HotView dùng để quản lí các thiết bị mesh node Firetide.
•    Hỗ trợ lớp mạng riêng ảo thông qua tính năng VAPs. Nhóm AP ảo hỗ trợ bởi bộ điều khiển


Sản phẩm khác

Mitel Distribution